תביעה יצוגית נגד בנק הפועלים אשר הוגשה על ידי וביסודה הטענה לפיה בחודש מרץ 2013 ייקר הבנק את שיעורם של “דמי ניהול חשבון ניירות ערך” הנגבים על ידו באופן שוטף מידי רבעון וזאת תוך החלה של דמי הניהול המוגדלים על כל הרבעון הראשון של שנת 2013, תוך שהבנק מתעלם משיעור דמי הניהול הנמוך יותר שחל בתחילת הרבעון.
לגרסת הבנק, בעקבות קושי טכני ביישום הוראת המפקח על הבנקים, נפלה טעות בהזנת שיעור דמי הניהול במערכת המחשב של הבנק. טעות זו הביאה, לטענת הבנק, להחלת שיעור דמי ניהול גבוהים מאלו שצריכים היו לחול בחודשים ינואר ובפרואר 2013 בסכום שאינו עולה על כ- 806,000 ש”ח עבור כלל חברי הקבוצה.
במסגרת הסכם הפשרה הוסכם כי הבנק ישיב לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה, באופן רטרואקטיבי, את דמי ניהול חשבונות ניירות ערך שנגבו מהם על פי הנטען.

פסק הדין בתביעה זו ניתן ב- 12/01/2015 על ידי כבוד השופט יצחק ענבר ולפיו השופט אישר את הסדר הפשרה לפיו הבנק ישיב לחברי הקבוצה את מלוא דמי הניהול העודפים שנגבו מהם.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן