ביקורת חקירתית

השירותים שלנו

מור–חיים רואי חשבון הינו משרד רואי חשבון העוסק במתן שירותי ביקורת וייעוץ ומתמחה בתחומים הבאים


חקירת מעילות תוך ארגוניות וחוץ ארגוניות, חקירת הונאות חשבונאיות בדוחות הכספיים וחשיפת אי סדרים אחרים. החקירה כוללת את חשיפת המעילה, זיהוי מבצע המעילה, הערכת היקף המעילה, כימות הנזק, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים, איתור הנכסים שנגנבו וסיוע בהשבתם.


מתן שירותי ביקורת פנימית, על פי חוק הביקורת הפנימית כשירות חיצוני לתאגיד וסיוע למבקר הפנימי במילוי תפקידו.


סקר סיכוני הונאות עוסק במניעת הונאות ומבוצע באופן יזום על מנת להקטין את הסיכון לקיום הונאות. הכרת הלך המחשבה הפלילית ושיטות הונאה רבות ומגוונות מאפשרת איתור פרצות בתהליכי העבודה אשר עלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילות והונאות.

בדיקת אופן קיום נהלי החברה על ידי עובדי החברה בסניפי ובמחלקות החברה לרבות במרכזי שירות הלקוחות. הבדיקה יכולה להיעשות באמצעות “לקוחות מדומים” לצורך בדיקה סמויה של קיום נהלי החברה לרבות טיב השירות, אדיבות השירות, עמידה בתנאיי מכרז, עמידה בתנאיי זכיינות וכיוצ”ב.


סיוע חקירתי וחשבונאי לעורכי דין, לבוררים ולבעלי תפקידים אחרים כגון מנהלים מיוחדים, כונסים, מפרקים ומנהלי עזבונות הממונים על ידי בית משפט ומתן חוות דעת מומחה בבית משפט לשם הצגה וביסוס של ממצאי הביקורת החקירתית בתביעות שונות.

למשרדנו ניסיון רב בהכנת דוחות מס שנתיים והצהרות הון לעצמאים ולעסקים קטנים המנהלים את הנהלת החשבונות במשרדנו או המנהלים את חשבונותיהם בעצמם


משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות קטנות ובינונית לרבות הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאים, הנהלת חשבונות כפולה לחברות והכנה והפקת תלושי משכורות לעובדים. לחילופין באפשרותנו להעניק שירותי הנהלת חשבונות בבית העסק עצמו לפי הצורך ולפי דרישת העסק.