סיוע חקירתי לעורכי דין ולבוררים

סיוע חקירתי וחשבונאי לעורכי דין, לבוררים ולבעלי תפקידים אחרים כגון מנהלים מיוחדים, כונסים, מפרקים ומנהלי עזבונות הממונים על ידי בית משפט ומתן חוות דעת מומחה בבית משפט לשם הצגה וביסוס של ממצאי הביקורת החקירתית בתביעות שונות.

חוות דעת המומחה כוללת איתור וביסוס ראיות לאופן ביצוע המעילה/הונאה, איתור מבצע המעילה/הונאה, כימות וביסוס ראיות לגבי היקף המעילה וגובה הנזק, חיזוק הטענות שנאספו בתיק התביעה וקעקוע טענות הנגד.

כמו כן, להלן נושאים נוספים בהם שופטים, עורכי דין, מפרקים, כונסים, בוררים וארגונים שונים נעזרים בשירותינו:
• הוכחת הברחת נכסים והעדפת נושים ופעולות מרמה אחרות בפירוקים ובכינוס נכסים
בדיקת הסיבות להתמוטטות הארגון, ביסוס ראיות להוכחת הפעלת עסק בתרמית, ביסוס הראיות להברחת נכסים ולהעדפת נושים והכנת תסקיר על פי סעיף 51 לתקנות החברות (פירוק), כסיוע לתביעה כנגד המנהלים באחריות אישית על פי הוראות סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות.

• הוכחת הברחת נכסים וקיום חובות בעלי שליטה לחברה לצורך הרמת מסך סטטוטורית
איתור העברות נכסים מחברה לחברה אחרת או לבעלי השליטה בתמורה חלקית או ללא תמורה ובדיקת קיום חובות בעלי השליטה לחברה שבשליטתם וזאת לצורך הרמת מסך סטטוטורית בין החברה המחזיקה בנכס, שהפסיקה את פעילותה העסקית לבין בעלי השליטה המחזיקים בה בשיעור 25% לפחות והכל לפי סעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה התשנ”ג 1993 ולפי סעיפים 119 א’ ו 32 (9) (א) לפקודת מס הכנסה.

• הוכחת הברחת נכסים בין בני זוג בהליך איזון משאבים
איתור הברחת נכסים שנעשתה על ידי בן הזוג האחר לרבות זיהוי אילו נכסים הוברחו, כמותם, ושווים והבאת ראיות התומכות בממצאים והכל לפי סעיפים 7, 8 ו-11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל”ג – 1973.