איתור הונאות ומעילות

  • חקירת מעילות תוך ארגוניות (המתבצעות על ידי עובד התאגיד)
  • חקירת מעילות חוץ ארגוניות (המבוצעות על ידי ספקים/לקוחות/משקיעים)
  • חקירת הונאות חשבונאיות בדוחות הכספיים (הונאות ניהוליות)
  • חשיפת אי סדרים אחרים בארגון

החקירה כוללת את חשיפת המעילה, זיהוי מבצע המעילה, הערכת היקף המעילה, כימות הנזק, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים, איתור הנכסים שנגנבו וסיוע בהשבתם.

מניעת מעילות והונאות

בדיקת תהליכי העבודה והבקרה בארגון לאיתור פרצות ו/או נקודות תורפה העלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילה או הונאה. מתן פתרונות לסגירת הפרצות ומתן המלצות לשיפור תהליכי העבודה והבקרה במטרה להקטין את הסיכון הקיים בארגון.