בדיקת אופן קיום נהלי החברה על ידי עובדי החברה בסניפי ובמחלקות החברה לרבות במרכזי שירות הלקוחות. הבדיקה יכולה להיעשות באמצעות “לקוחות מדומים” לצורך בדיקה סמויה של קיום נהלי החברה לרבות טיב השירות, אדיבות השירות, עמידה בתנאיי מכרז, עמידה בתנאיי זכיינות וכיוצ”ב.