סקר סיכוני הונאות עוסק במניעת הונאות ומבוצע באופן יזום על מנת להקטין את הסיכון לקיום הונאות.
הכרת הלך המחשבה הפלילית ושיטות הונאה רבות ומגוונות מאפשרת איתור פרצות בתהליכי העבודה אשר עלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילות והונאות.

הצורך בביקורת סיכונים להונאות
• האחריות לגילוי מעילה או הונאה הינה אך ורק של הנהלת הארגון
• לרוב נהלי הבקרה אינם יעילים למניעת הונאות בשל היותם מיושנים
• חוסר בנושאי משרה בעלי ראייה פלילית וניסיון חקירתי המסוגלים לזהות דגלים אדומים
• מניעת הונאות אינה בין מטרות הביקורת הפנימית או החיצונית ועל כן בביקורת הפנימית והחיצונית לא משקיעים משאבים במניעתן

התועלות בביקורת סיכונים הונאות
• הקטנת נזקים כלכליים אפשריים לארגון
• הקטנת נזקים תדמיתיים ומשפטיים אפשריים
• חיזוק יציבות הארגון

מטרות הביקורת
• איתור נקודות תורפה ופרצות בתהליכי העבודה הידניים והממוחשבים, הקיימות במחלקות השונות והקשורות למוקדי סיכון לביצוע מעילות
• בחינת שיטות הונאה הניתנות לביצוע בחברה והאפשרויות להסתרתן
• בדיקה והערכה של נהלי הביקורת והבקרות הקיימות, הלכה ולמעשה, ומידת יעילותם למניעה ואיתור של מעילות
• מתן המלצות על תהליכי עבודה והמלצות לבקרות אשר יצמצמו את הסיכון הקיים לביצוע הונאות