השירותים שלנו

ביקורת חקירתית

איתור הונאות ומעילות
חקירת מעילות תוך ארגוניות (המתבצעות על ידי עובד התאגיד)
חקירת מעילות חוץ ארגוניות (המבוצעות על ידי ספקים/לקוחות/משקיעים)
חקירת הונאות חשבונאיות בדוחות הכספיים (הונאות ניהוליות)
חשיפת אי סדרים אחרים בארגון
החקירה כוללת את חשיפת המעילה, זיהוי מבצע המעילה, הערכת היקף המעילה, כימות הנזק, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים, איתור הנכסים שנגנבו וסיוע בהשבתם.

מניעת מעילות והונאות
בדיקת תהליכי העבודה והבקרה בארגון לאיתור פרצות ו/או נקודות תורפה העלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילה או הונאה. מתן פתרונות לסגירת הפרצות ומתן המלצות לשיפור תהליכי העבודה והבקרה במטרה להקטין את הסיכון הקיים בארגון.

ביקורת פנים

ביקורת פנימית
מתן שירותי ביקורת פנימית, על פי חוק הביקורת הפנימית כשירות חיצוני לתאגיד.
הביקורת הפנימית כוללת סקר מקדמי על הבקרה הפנימית בתאגיד במסגרתו נבחן המבנה הארגוני והניהולי של התאגיד לרבות חלוקת התפקידים והסמכויות של המנהלים והעובדים וכן מבוצעת סקירה כוללת של התהליכים המרכזיים בחברה ושל מערכות המיחשוב התומכות לרבות תהליכי מכירה, גבייה, רכש, תשלומים, ייצור, ניהול מלאי, שכר, משאבי אנוש. בתום הסקר על הבקרה הפנימית מוגשת תוכנית עבודה רב שנתית הנגזרת מממצאי הסקר ומדרגת חומרתם.

סיוע למבקר הפנימי במילוי תפקידו בתחומים הבאים:

 • סיוע בהעמקת הביקורת בנושאים ספציפיים
 • ביצוע סקרי סיכונים בנושאים ספציפיים
 • ביצוע ביקורות סמויות על פי דרישת המבקר הפנימי
 • ביצוע בדיקה וחקירה של חשדות לאי סדרים מטעם המבקר הפנימי
 • ביקורת פנימית למערכות מידע ממוחשבות
 • הטמעת בקרות בתהליכים בעת פיתוח ו/או הטמעת מערכות ממוחשבות

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

סיוע למשרדי רואי חשבון בביצוע ביקורת ענ”א במסגרת ביקורת דוחות כספיים תקופתיים
סיוע למבקרי פנים במהלך הביקורת בביצוע ביקורת במערכות מידע ומתן המלצות לבקרות ממוחשבות
ביצוע סקר סיכונים ובחינת בקרות קיימות במערכות המידע
הכנת מטריצות ו/או ביצוע טסטים בנושא מערכות ממוחשבות (IT) בעת יישום חוק Sarbanes-Oxley

ניתוח מידע ותהליכים במערכות המידע
אפיון פעילות פיננסית מורכבת
בניית מסדי נתונים על מחוללי יישומים ושאילתות SQL
ייעוץ, אפיון, כתיבת RFP וליווי בחירת הספק לצורך הטמעת מערכות מחשוב
ליווי הטמעת מערכות SAP) ERP ו- פריוריטי)
סיוע בהסבת ושחזור נתונים ממערכות קודמות

גיבוי והורדת חומר ממוחשב ושמירתו כראיות משפטיות (בהתאם לדין ולפסיקה)
שיחזור מערכות הנה”ח, מלאי, שכר, מסמכים, גיליונות אקסל ועוד מתוך החומר הממוחשב לצורך החקירה
איתור הונאות ומעילות במערכות מידע באמצעות טכניקות וכלים מתקדמים
בדיקות חשיפה להונאות ביישומי מחשב בתאגיד ומתן המלצות לבקרות

ביצוע סקרים ובדיקות בנושא ניהול סיכונים ובקרות

סקר סיכוני הונאות עוסק במניעת הונאות ומבוצע באופן יזום על מנת להקטין את הסיכון לקיום הונאות.
הכרת הלך המחשבה הפלילית ושיטות הונאה רבות ומגוונות מאפשרת איתור פרצות בתהליכי העבודה אשר עלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילות והונאות.

 • האחריות לגילוי מעילה או הונאה הינה אך ורק של הנהלת הארגון
 • לרוב נהלי הבקרה אינם יעילים למניעת הונאות בשל היותם מיושנים
 • חוסר בנושאי משרה בעלי ראייה פלילית וניסיון חקירתי המסוגלים לזהות דגלים אדומים
 • מניעת הונאות אינה בין מטרות הביקורת הפנימית או החיצונית ועל כן בביקורת הפנימית והחיצונית לא משקיעים משאבים במניעתן
 • הקטנת נזקים כלכליים אפשריים לארגון
 • הקטנת נזקים תדמיתיים ומשפטיים אפשריים
 • חיזוק יציבות הארגון
 • איתור נקודות תורפה ופרצות בתהליכי העבודה הידניים והממוחשבים, הקיימות במחלקות השונות והקשורות למוקדי סיכון לביצוע מעילות
 • בחינת שיטות הונאה הניתנות לביצוע בחברה והאפשרויות להסתרתן
 • בדיקה והערכה של נהלי הביקורת והבקרות הקיימות, הלכה ולמעשה, ומידת יעילותם למניעה ואיתור של מעילות
 • מתן המלצות על תהליכי עבודה והמלצות לבקרות אשר יצמצמו את הסיכון הקיים לביצוע הונאות

בדיקת קיום נהלי החברה (סקרי איכות ונאותות)

בדיקת אופן קיום נהלי החברה על ידי עובדי החברה בסניפי ובמחלקות החברה לרבות במרכזי שירות הלקוחות. הבדיקה יכולה להיעשות באמצעות “לקוחות מדומים” לצורך בדיקה סמויה של קיום נהלי החברה לרבות טיב השירות, אדיבות השירות, עמידה בתנאיי מכרז, עמידה בתנאיי זכיינות וכיוצ”ב.

סיוע לעורכי דין

סיוע חקירתי וחשבונאי לעורכי דין, לבוררים ולבעלי תפקידים אחרים כגון מנהלים מיוחדים, כונסים, מפרקים ומנהלי עזבונות הממונים על ידי בית משפט ומתן חוות דעת מומחה בבית משפט לשם הצגה וביסוס של ממצאי הביקורת החקירתית בתביעות שונות.

חוות דעת המומחה כוללת איתור וביסוס ראיות לאופן ביצוע המעילה/הונאה, איתור מבצע המעילה/הונאה, כימות וביסוס ראיות לגבי היקף המעילה וגובה הנזק, חיזוק הטענות שנאספו בתיק התביעה וקעקוע טענות הנגד.

כמו כן, להלן נושאים נוספים בהם שופטים, עורכי דין, מפרקים, כונסים, בוררים וארגונים שונים נעזרים בשירותינו:

 • הוכחת הברחת נכסים והעדפת נושים ופעולות מרמה אחרות בפירוקים ובכינוס נכסים
  בדיקת הסיבות להתמוטטות הארגון, ביסוס ראיות להוכחת הפעלת עסק בתרמית, ביסוס הראיות להברחת נכסים ולהעדפת נושים והכנת תסקיר על פי סעיף 51 לתקנות החברות (פירוק), כסיוע לתביעה כנגד המנהלים באחריות אישית על פי הוראות סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות.

 • הוכחת הברחת נכסים וקיום חובות בעלי שליטה לחברה לצורך הרמת מסך סטטוטורית
  איתור העברות נכסים מחברה לחברה אחרת או לבעלי השליטה בתמורה חלקית או ללא תמורה ובדיקת קיום חובות בעלי השליטה לחברה שבשליטתם וזאת לצורך הרמת מסך סטטוטורית בין החברה המחזיקה בנכס, שהפסיקה את פעילותה העסקית לבין בעלי השליטה המחזיקים בה בשיעור 25% לפחות והכל לפי סעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה התשנ”ג 1993 ולפי סעיפים 119 א’ ו 32 (9) (א) לפקודת מס הכנסה.

 • הוכחת הברחת נכסים בין בני זוג בהליך איזון משאבים
  איתור הברחת נכסים שנעשתה על ידי בן הזוג האחר לרבות זיהוי אילו נכסים הוברחו, כמותם, ושווים והבאת ראיות התומכות בממצאים והכל לפי סעיפים 7, 8 ו-11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל”ג – 1973.

הגשת דוחות מס והצהרות הון

דוחות מס והצהרות הון
למשרדנו ניסיון רב בהכנת דוחות מס שנתיים והצהרות הון לעצמאים ולעסקים קטנים המנהלים את הנהלת החשבונות במשרדנו או המנהלים את חשבונותיהם בעצמם.

החזרי מס לשכירים
שכירים רבים אינם מודעים כי יתכן ומגיעים להם החזרי כספים מרשות המיסים הנובעים מתשלומי מס ביתר ששילמו במהלך השנים וזאת כתוצאה משינויים שונים בחייהם כגון אם במזל וברכה נולדו להם ילדים בשנת המס אם סיימו לימודים לתואר ואם חלילה פוטרו מעבודתם או לא עבדו חלק מהשנה או חלילה התגרשו והחלו לשלם מזונות.

כמו כן לשכירים רבים המנהלים תיקי השעות באופן עצמאי יתכן ומגיעים החזרי מס בגין השקעותיהם בשוק ההון.

 • האם סיימת בשנתיים האחרונות לימודי תואר ראשון, תואר שני או תואר שלישי ?
  האם במהלך 7 השנים האחרונות הייתה תקופה בה לא עבדת ברציפות כל השנה ?
  האם עבדת במספר מקומות במקביל בשנה מסוימת ב- 7 שנים האחרונות ?
  האם נולדו לך במזל טוב ילדים ב- 7 שנים האחרונות ?
  האם קיבלת דמי אבטלה או דמי לידה מביטוח לאומי ב- 7 השנים האחרונות ?
  האם הפקדת באופן עצמאי לקופות גמל, לקרנות השתלמות או לביטוחי חיים (עבורך או עבור אחד מבני המשפחה) ?
  האם אתה תומך בבן משפחה הסובל מבעיה בריאותית קשה ?
  האם שבת לארץ לאחר שהייה ארוכה בחו”ל ?
  האם עלית לארץ בשנים האחרונות ?
  האם התגוררת ב- 7 שנים האחרונות באזור פיתוח למשך תקופה ארוכה ?
  האם היו לך הפסדים בשוק ההון בארץ ו/או בחו”ל בשנים האחרונות ?

  אם ענית על לפחות שאלה אחת נכון אנא צור קשר למייל tsadi@mhcpa.co.il ונחזור אליך בהקדם לתיאום פגישת ייעוץ בחינם.

הנהלת חשבונות

משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות קטנות ובינונית לרבות הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאים, הנהלת חשבונות כפולה לחברות והכנה והפקת תלושי משכורות לעובדים. לחילופין באפשרותנו להעניק שירותי הנהלת חשבונות בבית העסק עצמו לפי הצורך ולפי דרישת העסק.

גלילה למעלה דילוג לתוכן